Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên: 

 Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước

 Địa chỉ: Phố 1 - Thị trấn Cành Nàng - Huyện Bá Thước - Tỉnh Thanh Hóa 
 ĐT: 0373.880.502 Email: bathuoc@thanhhoa.gov.vn


Đăng nhận xét